Презентирани актуални проекти:
1. Национална конференция на Фондация "TIME"
2. Алтернативни и енергийни източници
3. Разделното събиране е бъдещето на отпадъците - проект защитен на Петон Национално Състезание по Природни Науки и Екология.