Клубът по екология и опазване на околната среда в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ” съществува от 2000 год. и е първият съществен проект за извънкласна дейност в училището. Ръководител на клуба е д-р Калина Цанева. 

Представители на екоклуб “ReBirth” участват съвместно с Компутърния клуб с различни проекти в национални състезания по екология и опазване на околната среда, като най-сериозно постижение е спечеленото от екопроекта „Алтернативни източници на енергия” (http://altenergy.nat.bg) първо място на националното състезание „Опазване на околната среда през XXI век” , гр.Добрич, 2006 год.